Procesgericht leren

De bedenker van het scrapboard

Ik, Annemarie, ben inmiddels al ruim 20 jaar werkzaam in het onderwijs. Ik heb 7 jaar in het basisonderwijs gewerkt, waar ik naast groepsleerkracht  ook remedial teacher was. Ook heb ik les gegeven op een Daltonschool en een school met uitsluitend kinderen van allochtone ouders. Vanaf 1997 ben ik werkzaam in het speciaal (basis)onderwijs, waar ik naast het lesgeven en remediërende taken ook leerkrachten begeleid in het reguliere onderwijs, als preventief ambulant begeleider. Ook geef ik regelmatig Sociale vaardigheidstraining aan het jonge en het oudere kind. Ik begeleid PABO studenten als Intern coördinator opleidingen (ICOer). Sinds Juni 2013 ben ik ook werkzaam als remedial teacher psychomotoriek. Op dit moment ben ik werkzaam op de SBO Kon. Julianaschool in Culemborg.


In het speciaal onderwijs zie je vaak kinderen die faalangst hebben of een negatief zelfbeeld en die het oefenen niet meer zien zitten. Terwijl zij juist dit oefenen zo hard nodig hebben. Zij zijn bang geworden om fouten te maken. Daarnaast zie je in het reguliere onderwijs leerkrachten zoeken naar manieren om speciale kinderen binnen hun onderwijs te houden. Er wordt veel extra werk bedacht om deze kinderen vaak meer te laten oefenen of aan het werk te zetten.  

Er wordt aandacht besteed aan het laten opdoen van succeservaringen, maar helaas gebeurt dit vaak d.m.v. extra werkbladen die weer als product beoordeeld worden.


De SBO school waar ik nu werk, heeft aan een taal- leesverbetertraject meegewerkt. Als taal/leescoördinator ben ik de laatste jaren bezig om het taal/lees en spellingniveau op onze school  te verbeteren. Hierbij bleek ook behoefte aan oefenmateriaal/situaties, waarin procesgericht gestuurd en dus geleerd kon worden. Zowel bij het lezen, spelling als bij taalactiviteiten. Wij werkten al enige tijd met zelf gemaakte white- bordjes en met showtassen waarop letters en woorden werden ingeoefend, binnen de speciale lees- en spellingbegeleiding. Ik merkte dat zowel tijdens speciale lees-, spelling- als rekenbegeleiding er veel papier verbruikt werd. Dit papierprobleem speelde ook al vele jaren binnen de groepen. Oefenen moet, daar ben ik en vele met mij van overtuigd, maar oefenen moet ook leuk blijven en zo kwam ik op het idee van het scrapboard.


 Annemarie Muysert-Baars